The Bedford Open Epee Tournament The Bedford Open Epee Tournament Bedford Fencing Club

Men's Epee Poules

Bedford Open Epee 2018

Mens Event

Bunyan Centre Bedford

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

                      V/M Indicator HS
ZARETSKY Alex Bedford     3 2 V V V 3   3/6 4 23
DE BURGH Etienne Haverstock   V   V V V V 4   5/6 8 29
LAUCHLAN Mark Leon Paul Epee   V3 4   V V V V   5/6 12 27
HEFFORD John Northampton   2 1 1   1 2 3   0/6 -20 10
MOORE Peter Decorum And Watford   3 4 1 V   V 1   2/6 -4 19
WILSON Mark Milton Keynes   1 4 3 V 2   2   1/6 -10 17
HAZLEWOOD Darryl Frisby Fencers   V V 3 V V V     5/6 10 28

 

Poule no 2

                    V/M Indicator HS
OGLIARO Francois Bedford     1 2 4 V 0   1/5 -11 12
BISSELL Tim Bedford   V   2 2 V 1   2/5 -5 15
WILLMOTT Paul Northampton   V V   4 V4 4   3/5 5 22
DOMEK Stephen Norfolk Fc   V V V   3 4   3/5 2 22
ALANI Issa Southampton Epee   3 4 3 V   2   1/5 -5 17
WEBB Adrian Milton Keynes   V V V V V     5/5 14 25

 

Poule no 3

                    V/M Indicator HS
MAYNARD Niall Egham Fencing Club     1 0 V 3 X   1/4 -10 9
WEST Howard Ltfc   V   3 V V X   3/4 5 18
HILLIER David Reading   V V   V V X   4/4 11 20
BRODIE Jason Northampton   4 3 4   V X   1/4 -3 16
BEADLE Lawrence Haverstock   V 4 2 4   X   1/4 -3 15
DUNMOW George Bedford   A A A A A     abandon1    

 

Poule no 4

                    V/M Indicator HS
JORDAN Philip Watford     V 4 1 4 3   1/5 -5 17
WALKER Peter John Bedford   2   2 1 V 0   1/5 -14 10
RAMSDEN Michael Northampton   V V   2 3 V   3/5 2 20
OSBORNE Will Evesham   V V V   4 1   3/5 6 20
BALBONTIN Roberto Leon Paul Epee   V 4 V V   1   3/5 -1 20
HARRISON Mark Haverstock   V V 2 V V     4/5 12 22

 

Poule no 5

                    V/M Indicator HS
HUTTON James Chilwell Blades     3 3 1 2 2   0/5 -14 11
DRAKE Paul Northampton   V   V 0 2 2   2/5 -8 14
STEPHENS James Touche   V 4   V V 3   3/5 3 22
LUCKMAN Andrew Bedford   V V 3   V V4   4/5 9 22
MUNN Stephan Haverstock   V V 3 4   V   3/5 4 22
JOYNER Joe Gravesham   V V V 3 4     3/5 6 22

 

Poule no 6

                    V/M Indicator HS
YASIN Kamal Haverstock     2 V V V V   4/5 9 22
DON Edward Stowe School   V   V V V V   5/5 17 25
BROWN Andrew Bedford   2 3   4 3 3   0/5 -10 15
GARBUTT William Northampton   3 1 V   V 2   2/5 -5 16
MAY Sean Chilwell Blades   1 0 V 2   3   1/5 -12 11
SCOBLE Thomas Anglia Ruskin University Fencing Club   2 2 V V V     3/5 1 19

 

Poule no 7

                      V/M Indicator HS
HIGGINS Sebastian Oundle     1 2 2 1 0 0   0/6 -23 6
AL-TAYIB Abdul Northampton   V   2 1 V 2 V   3/6 2 20
BRYAN Wayne Colchester And District Fencing Club   V V3   V V V V   6/6 12 28
WILLIAMS Julian Milton Keynes   V V 4   3 2 1   2/6 -3 20
LENNARD Peter Cambridgeshire Fencing Club   V 2 4 V   4 V   3/6 2 25
WATKINS George Leon Paul Epee   V V 4 V V   V   5/6 13 29
LOWE David Haverstock   V4 2 0 V 4 3     2/6 -3 18

 

Poule no 8

                      V/M Indicator HS
MAKATSORIS Harris Leon Paul Epee     V V V 4 V 0   4/6 2 24
SMITH Alfie Northampton   2   3 3 2 1 0   0/6 -19 11
HYDES David Reading   3 V   3 V 3 0   2/6 -5 19
SHEARN Andrew Bath Sword   3 V V   4 V 0   3/6 -1 22
RICHARDSON Mark Wimbledon   V V 1 V   1 0   3/6 -5 17
PARTRIDGE George Bedford   4 V V 4 V   0   3/6 3 23
KAZIK Tomas Sutton Coldfield Fc   V V V V3 V2 V     6/6 25 25

 

Poule no 9

                      V/M Indicator HS
BROOKS Rob Bath Sword     V V V 2 V V   5/6 9 27
JANET Jean-Luc Bedford   1   V V V2 V 2   4/6 -2 20
STEINER Adam London Fencing Club   3 4   V V V V   4/6 7 27
BULLEN Edward Cambridgeshire Fencing Club   4 4 4   V V 2   2/6 1 24
HALL Richard Ursa Fencing   V 1 2 1   V 4   2/6 -4 18
KEIR-BUCKNALL Alec Northampton   1 3 2 2 3   V   1/6 -13 16
POLLARD Anton Haverstock   4 V 2 V V 4     3/6 2 25

 

Document Engarde - 07/10/2018 16:15:41